Text

Om Executive Coaching

Arbeidet i Sense of Direction bygges på Davids utdannelse som terapeut og coach, og på hans varierte bakgrunn og lange erfaring i næringslivet.

Text

Davids tilnærming til Executive Coaching

Image
Text

I min coaching-praksis jobber vi med en handlingsorientert fokus på personlige og organisatoriske mål. Vi snakker mest om hva som må utvikles og hvordan man tenker og opptrer i fremtiden. Vi lager og følger opp planer. Det inkluderer naturlig også hvordan man opplever og håndterer følelser både i seg selv og i andre, men det gjøres med en mer instrumentell og mindre symbolsk tilnærming en i terapi.

Hovedsakelig foregår coaching gjennom samtaler. Noen ganger kan det være ønskelig å intervjue andre rundt en coachie, særlig når adferd på en arbeidsplass eller team er et tema. Selvfølgelig skjer dette i så fall i full forståelse med en coachie. Som coach arbeider jeg kun for min coachie, og uten rapportering eller tilbakemelding til en arbeidsgiver med mindre det er ønsket og forhåndsgodkjent av coachien.

Det sies ofte om coaching at coachen skal bidra til at individet selv finner løsningen. Jeg støtter den tanken, men jeg er også villig til å gi min mening eller råd om det er ønsket. I en forretningssammenheng oppleves det som en stor fordel at jeg snakker næringslivets språk og har mange års erfaring bak meg i lederstillinger i næringslivet. Selvfølgelig vil beslutninger og ansvar forbli hos coachien.

Text

Min evne til å lytte på en god og aktiv måte er utviklet gjennom noen tusen timers med dialog. Min varierte bakgrunn gir meg styrker som passer særlig til:

• sparring – en ekstern ressurs er ofte nyttig for å utforske, utvikle og formulere egne tanker
• supplement til kurs/lærings- og utviklingsprogrammer – forskning viser at overføringsverdien fra kurs til jobb øker vesentlig (fra 22% til 88%) ved bruk av coaching. Mange andre positiv effekter av bruk av en coach som supplement til programmer er godt dokumentert.

Min bakgrunn som psykoterapeut gir solid ballast når en coachie går inn i krevende situasjoner preget av store emosjoner. Dette kan være særlig til hjelp når det gjelder:

• vanskelige samtaler og situasjoner hvor selvfølelser er fremtredende
• konflikter
• tilfeller hvor arbeid blir kjedelig og meningsløst eller det oppstår fare for utbrenthet
• hjelp til å tilpasse seg nye strategier og adferd i nye roller – enten på vei opp eller på vei ned en karrierestige.

Text

Stress og kulturforskjeller

Image
Text

Det er allment kjent hvor helseskadelig både press og kroniske stress kan virke. Fra tid til annen er det å jobbe godt under press eller å eksponere seg for stressende situasjoner nødvendig eller ønsket hvis man skal lykkes med et mål. Det finnes redskap og trening som kan bidra til at man kan håndtere slikt, og hvor bruk av en coach kan være til stor hjelp.

Å arbeide effektivt over en lenger tid med mennesker som har store kulturforskjeller kan ofte bli mer effektivt med ekstern støtte. Det er ikke alltid nok å ”bare å være seg selv.” Man må forstå og tilpasse seg til andre for å utnytte mangfold. Enda mer krevende er det å leve i et fremmed land omringet av en fremmed kultur. Jeg har jobbet og bodd internasjonalt i 30 år. Det å føle seg som en ”outsider” er noe jeg kjenner fremdeles hver dag. Jeg har også lang erfaring med å jobbe med innvandrere til Norge, deres ønsker og behov for å utvikle et indre bilde som gir støtte i møte med det ytre, dvs Norsk kultur.

Text

Coaching Avtaler 


Det er stor variasjon i varighet og hyppighet av  mine coaching-relasjoner. Noen ganger kan det bestå av få eller enkelte samtaler, enten tett eller spredt over en lengere periode. Oftest avtaler jeg et semestre av regelmessig møter med en mulige videreføring hvis ønsket. Mine coaching-avtaler er typisk betalt i form av et forhandsbetalt engangsbeløp. Mine coaching-tjenester er momsbelagt.

Googlemap
Text

Sense of Direction AS


Bjerkelundsveien 5
1358 Jar
Phone: 91840689
Email: post@davidcarnes.no

Text

Sosiale medier

Form2
Fullt navn
avn er er påkrevd
Epost
E-postadresse er påkrevd
Melding
Vennligst skriv en melding. Feltet er påkrevd
Send
Text

Icons made by Pixel perfect from www.flaticon.com

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon