Sammen skaper vi verdifulle samtaler

Parterapi, og Jungiansk analyse / terapi

David tilbyr Parterapi, og Jungiansk analyse / terapi gjennom sin privat praksis

Som terapeut hjelper han klienter med å finne og opprettholde retning og balanse slik at livet kan oppleves i sin helhet.

David er en Gottman sertifiser parterapaut og hans parterapi er i stor grad er basert på forskning gjort av Dr. John Gottman, internasjonal anerkjent parforsker. David er det eneste parterapeut i Oslo omegn som har fullført den krevende prosess for å bli Sertifisert Gottman Parterapeut av Gottman Institute i Seattle, Washington.

Han jobber både på norsk og engelsk, og overholder streng taushetsplikt.

Hvorfor David jobber som han gjør

Davids arbeid bygges på hans Jungianske utdannelse, trening som coach og på hans varierte bakgrunn og lange erfaring i næringslivet.

Jungiansk analytiker

Parterapi

Arbeidsmetoden må tilpasses problemstillingen. Hvert enkelt par må finne sin vei. Min rolle er ikke å fungere som en dommer over rett og galt, men å bidra til parets arbeid med å forstå, samt gi verktøy og nye impulser til deres parforhold. Slik tvinges paret til å ta en aktiv del i prosessen. Jeg gir en ramme og bidrar med en plan for arbeidet. Jeg griper også inn for å unngå at paret står fast i lite funksjonelle mønstre.

Jungiansk analytiker

Jungiansk analytiker

David er utdannet i analytisk psykologi ved CG Jung Instituttet i Zurich hvor han fikk diplom og ble en akkreditert analytiker i 2015. Han er medlem av Norsk Forening for Analytisk Psykologi (NFAP), Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP), og International Association of Analytical Psychology (IAAP).

Jungiansk analytiker

Bakgrunn

På universitet i USA ble David utdannet i filosofi, tok videre utdannelse innen jus i USA og England, noen år deretter en MBA i Sveits.

Han vokste opp i USA og bodde i forskjellige delstater. Som voksen har David bodd perioder i Frankrike, England, Belgia, Tyskland, Sveits og Norge selvsagt. Les mer under siden Om meg.

Hva er jungiansk terapi?

Noen ganger er det verdt å grave dypt for å komme videre i livet. Det finnes mange metoder for slikt arbeid. Jungiansk analyse kan hjelpe deg å finne og forstå det ordløse som ubevisst styrer oss mennesker.

Jungiansk terapi/analyse bygger på den sveitsiske psykiateren CG Jungs (1857-1961) analytiske psykologi, som har sin opprinnelse i den psykoanalytiske tradisjon. Den analytiske psykologi skiller seg fra andre skoler blant annet i synet og fokus på det ubevisste. Jung mente at det ubevisste ikke bare inneholdt fortrengte personlige opplivelser og følelser, men også strukturerende elementer som han kalte arketyper.

I tillegg mente Jung at det ubevisste inneholdt et skapende og helbredende potensial. Det innebærer at psyken har en iboende drivkraft mot helhet, det vil si en utvikling av ukjente personlighetsdeler og et eksistensielt/åndelig perspektiv.