Text

Om Parterapi

Arbeidet med par brukes vel utviklede verktøy for praktiske forbedring i en parrelasjon.

Text

Min tilnærming til parterapi

Image
Text

Det finnes ingen generell oppskrift på hva som er hensiktsmessig for et par. Arbeidsmetoden må tilpasses problemstillingen. Hvert enkelt par må finne sin vei. Min rolle er ikke å fungere som en dommer over rett og galt, men å bidra til parets arbeid med å forstå, samt gi verktøy og nye impulser til deres parforhold. Slik tvinges paret til å ta en aktiv del i prosessen. Jeg gir en ramme og bidrar med en plan for arbeidet. Jeg griper også inn for å unngå at paret står fast i lite funksjonelle mønstre.


Det ser ikke ut til å være noen vei utenom – parterapi kan være både krevende og ubehagelig, men også svært utviklende både for paret og den enkelte. Man opplever kamp etter kamp med vanskelige følelser. Målet er at dette bringer positive erfaringer når det kommer til stykket. En viktig del av arbeidet er at man gradvis kan vinne tilbake en godfølelse.

Text

Mitt arbeid med par består gjerne av ulike faser. Det kan være behov for krisehåndtering innledningsvis. Vi kan som oftest raskt ta i bruk verktøy for praktisk forbedring i en parrelasjon: evnen til kommunikasjon, tillit og forpliktelse overfor den andre, konflikthåndtering, tilnærming til intime og seksuelle forhold, og det å jobbe med ferdigheter som kreves for at et par trives. Mitt arbeid med dette, er i stor grad basert på forskning gjort av Dr. John Gottman og metoden han utarbeidet sammen med Dr. Julie Gottman.


Når en relasjonsteknikk for hverdagene er på plass, kan vi bevege oss videre. En partner gir oss en unik mulighet til å se nye sider ved oss selv, men også til å skape gjensidige glede, håp og inspirasjon. Dette fordi vi, gjennom dynamikken ved det å leve i en parrelasjon, finner og utvikler meningen med livet, både sammen og som enkeltmenneske. Arbeidet vi legger ned mot det å finne mening og med selvrealisering er forankret i min utdannelse og erfaring som akkreditert Jungiansk analytiker.

Text

Hvordan foregår terapien?

Image
Text

Mitt terapiløp kan deles inn i fem moduler: 1. Orientering (innhenting av kunnskap), som oftest gjennom en time med begge, etterfulgt av to individuelle timer, en hjemmelekse, og deretter en time med begge. 2. Samtaler og øvelser (i henhold til en plan utarbeidet av oss, som periodisk revideres) 3. Arbeid/hjemmelekse på egenhånd. 4. Avslutning og 5. Evaluering (etter 6 måneder, 12 måneder og 18 måneder).


Det er viktig at man holder roen og er behersket under slikt arbeid. Dersom et forhold er i full krise, er det viktig at situasjonen først bringes under kontroll. Det må skje en bevisstgjøring rundt dysfunksjonelle mønstre og vaner før det er mulig å endre på dem. Mange reagerer med frustrasjon til å begynne med i en slik prosess, men etterhvert som arbeidet letner vil man kunne se at det er håp og til slutt glede seg over å ha funnet løsninger sammen.

Text

Varighet


Dette avhenger av behov, men samtalene pågår ofte over seks til 18 måneder. Vi diskuterer grad av tilfredshet og progresjon regelmessig. Bekymringer er enklere å ta opp på et tidlig stadium. Det er best å avtale en slutt-dato utfra en plan. Uansett står paret fritt til å avslutte sin terapi når de måtte ønske, med eller uten begrunnelse. En siste time med evaluering og oppsummering er likevel svært nyttig, ikke minst for å ønske lykke til videre.


Forskning viser at periodiske oppfølgingstimer etter avsluttet terapi øker sannsynligheten betraktelig for at man ikke faller tilbake i gamle mønstre. Jeg anbefaler tre slike samtaler med seks måneders mellomrom.

Text

Samtaler og priser

Image
Text

Erfaringsmessig krever vurderingsfasen en innledende fellestime, to individuelle timer, og en andre fellestime, totalt fire til seks timer. I tillegg får paret en hjemmelekse, som tar en til to timer, hvor vi benytter Gottman Relasjonsvurderingsverktøy online. (Pris på vurderingsfasen inkluderer bruk av dette verktøyet.)

Etter vurderingsfasen, blir det naturlig å velge om man ønsker å gå videre, og dermed legge en plan. Jeg anbefaler å møtes en eller to ganger ukentlig i begynnelsen. Videre blir det en periode hvor vi møtes en gang ukentlig eller annen hver uke. Senere kan dette fases ut og vi kan møtes mindre ofte for å oppleve bruk av ny kunnskap i praksis og forberede en avslutning av terapien.

Text

Priser gis per time og avtales i forkant. Prisen er den samme både for individuelle timer og fellestimer. Prisen inkluderer tid til forberedelser. Ta kontakt for mer informasjon!

Googlemap
Text

Sense of Direction AS


Bjerkelundsveien 5
1358 Jar
Phone: 91840689
Email: post@davidcarnes.no

Text

Sosiale medier

Form2
Fullt navn
avn er er påkrevd
Epost
E-postadresse er påkrevd
Melding
Vennligst skriv en melding. Feltet er påkrevd
Send
Text

Icons made by Pixel perfect from www.flaticon.com

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon