Om meg

Arbeidet i Sense of Direction bygges på Davids utdannelse som terapeut og coach, og på hans varierte bakgrunn og lange erfaring i næringslivet.

Om David Carnes

profilbilde-av-david-carnes

Jeg er utdannet i analytisk psykologi ved CG Jung Instituttet i Zurich hvor jeg fikk diplom og ble en akkreditert analytiker i 2015. Jeg er også medlem av Norsk Forening for Analytisk Psykologi (NFAP), Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP), og International Association of Analytical Psychology (IAAP). Utdanningen som Jungiansk analytiker inneholder teoretisk undervisning i Jungs psykologi, andre psykologiske skoler, barn- og utviklingspsykologi, psykiatri, symbolforståelse, religionshistorie med mytologi, arbeid med drømmer og bilder. Man må selv gå i analyse minimum 300 timer, gjennomføre et 12 ukers praktikum ved en psykiatrisk klinikk (i tillegg til teoretisk undervisning) for at den enkelte utøver skal ha best mulig kjennskap til alvorlige psykiske forstyrrelser, levere flere skriftlige arbeider, og arbeide med klienter under veiledning. Jeg startet den Jungiansk utdannelsen i 2009, og har jobbet klinisk med klienter (i tillegg til videre teoretiske arbeid) siden 2012.

Før studiet ved CG Jung Instituttet jobbet jeg mer en 20 år som leder i forskjellige roller i stor Norskbaserte multinasjonale selskaper. Gjennom disse stillingene har jeg besøkt og jobbet i alle verdensdeler. Deretter, siden 2011, har jeg jobbet som senior konsulent og eier/partner i et konsulent selskap med fokus på menneskelige relasjoner, team- og lederutvikling og executive coaching. I løpet av min karriere i næringslivet opplevd jeg en overgang fra å være teknisk spesialist i jus, til å ha ansvar for kommersielle og globale funksjoner, til å jobbe med fokus på mennesker. Derfor tok jeg også en formel utdannelse som coach ved Erickson College International i 2009. Siden har jeg har jobbet som executive coach i næringslivet i Norge og internasjonalt på alle nivåer fra CEO til nyansatte.

På universitet i USA ble jeg utdannet i filosofi, tok videre utdannelse i jus i USA og senere i England, noen år deretter tok jeg en MBA i Sveits.Jeg vokste opp i USA og har bodd i forskjellige delstater. Som voksen har jeg bodd perioder i Frankrike, England, Belgia, Tyskland, Sveits og selvfølgelig Norge. Jeg kjenner de utfordringene som oppstår når man lever i et samfunn fra utsiden. Samtidig etter vært har jeg utviklet et dypt forhold til Norge. Jeg jobber i både Norsk og Engelsk.