Jungiansk analyse / terapi

David er medlem av Norsk Forening for Analytisk Psykologi (NFAP), Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP), og International Association of Analytical Psychology (IAAP).

Hvem kan gå i Jungiansk terapi?

Det er stor variasjon mellom dem som oppsøker en Jungiansk terapi, men de aller fleste kommer fordi de befinner seg i en livskrise eller fordi de lider av angst av en eller annen art, er deprimerte, har psykosomatiske plager eller personlighetsforstyrrelser. Mennesker som tidligere har hatt psykotiske episoder, oppsøker av og til Jungiansk terapi for å få hjelp til å forstå psykosens innhold som ofte er fylt med symbolsk materiale. Noen går i Jungiansk terapi fordi de er spesielt opptatt av drømmer, og ønsker å få en større forståelse for og en hjelp til å lære å forholde seg konstruktivt til drømmer. Det er imidlertid ingen betingelse å huske drømmene sine for å gå i Jungiansk terapi, fordi man alltid tar utgangspunkt i og arbeider med personens aktuelle livssituasjon og med problemer i forhold til andre mennesker.

Noen ganger er det verdt å grave dypt for å komme videre i livet. Det finnes mange metoder for slikt arbeid. Jungiansk analyse kan hjelpe deg å finne og forstå det ordløse som ubevisst styrer oss mennesker.

Jungiansk terapi passer for deg som

  • sliter med tunge hverdager og vonde følelser
  • sliter med angst, tomhet, sorg, depresjon eller lav selvfølelse
  • strever med stress og andre arbeidsmessige belastninger
  • strever med ditt forhold til mennesker rundt deg.
  • ønsker bedre forståelse av en livssituasjon
  • ønsker å finne mer ut av større sammenhenger i livet
  • ønsker å utvikle sitt fulle potensiale

Slike symptomer kan forstås som symbolske uttrykk for områder i livet som kan utvikles og integreres i en prosess mot å oppnå helhet. Noen ganger lider vi ikke spesielt av symptomer men opplever at livet står fast eller vi har gått oss vill i eget liv. Et analyseforløp gir også god muligheter for å løse opp floker og utvikle flyt basert på vårt indre liv.

Hva er innholdet i behandlingen?

Hovedsakelig foregår dette arbeidet gjennom samtaler. Vi kartlegger de vanskelighetene en person søker hjelp for og hvordan disse har utviklet seg. Ofte har det dannet seg uheldige reaksjonsmønstre og lav selvfølelser i erfaringer med foreldre og nær familie. Disse mønstre påvirker aktuelle relasjoner i negativ retning. Jeg jobber for å høre, å se nøye, bruke empati og å forstå. Min jobb er ikke å dømme eller tvinge klienter inn i en eller annen kollektiv forståelse av normalitet. Det ubevisste hjelper oss til å utkrystallisere en klients egentlige identitet og helhet.

Noen ganger, ofte i begynnelsen av terapi, er det ønskelig å fokusere på endringer i bevisste tanker, følelser og adferd. Bruk av relativt enkle redskap og øvelser kan støtte slike endringer. Målet er å håndtere og tilpasse seg til utfordringer som oppstår i relasjoner eller andre aspekter av eksistens.

Å jobbe med kildene som ligger under vår bevissthet er oftest nøkkelen til varige endringer. I dette arbeidet kan drømmer, indre bilder og fantasier være til stor hjelp. Jeg har også god erfaring med bruk av eventyr, myter, tegning og maling som redskap til å stimulere flytt mellom bevisstheten og et ubevisste.

Varighet, hyppighet og betaling

De fleste Jungianske terapiforløp strekker seg over minst et år, ofte fra 2 til 7 år avhengig av hva som skal løses.

Jeg møter vanligvis klienter en gang pr. uke, men det kan variere, særlig mot slutten av terapien.

Det må henge sammen med økonomien. Alle som går i Jungiansk terapi må betale behandlingen selv. Jeg er registrert i Brønnøysundregisteret som utøver av alternativ behandling slik at det er momsunntak for mine tjenester som Jungiansk analytiker/terapeut.

Ta kontakt

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å ta kontakt!
Vi tilbyr gratis førstegangskonsultasjon for å gjøre deg bedre kjent med prosessen rundt Jungiansk analyse.

Ta kontakt for konsultasjon
Hva er jungiansk terapi?

Jungiansk terapi/analyse bygger på den sveitsiske psykiateren CG Jungs (1857-1961) analytiske psykologi, som har sin opprinnelse i den psykoanalytiske tradisjon. Den analytiske psykologi skiller seg fra andre skoler blant annet i synet og fokus på det ubevisste. Jung mente at det ubevisste ikke bare inneholdt fortrengte personlige opplevelser og følelser, men også strukturerende elementer som han kalte arketyper.

I tillegg mente Jung at det ubevisste inneholdt et skapende og helbredende potensial. Det innebærer at psyken har en iboende drivkraft mot helhet, det vil si en utvikling av ukjente personlighetsdeler og et eksistensielt/åndelig perspektiv.

I dag fortsetter Jungiansk psykoterapi å vokse og utvikle seg. International Association of Analytical Psychology (IAAP) består i 2018 av mer en 3.000 sertifiserte analytikere i 28 land. Grunnleggende konsepter fortsetter å utvikle seg, for eksempel, rollene som kjønnsbilder (anima/animus) spiller i psyken og drømmer. Dagens analytisk psykologi informeres av de siste kliniske forskning og utvikling i utviklings- og tilknytningspsykologi, andre psykologiske skoler og nevropsykologi.

Det er foretatt mye forskning omkring effekten av Jungiansk terapi.

En oversikt av studier, som bekrefter effektiviteten finnes i "Evidence for the Effectiveness of Jungian Psychotherapy: A Review of Empirical Studies," av Christian Roesler, Behav. Sci. 2013, 3, 562-575; doi: 10.3390/bs3040562 (www.mdpi.com/journal/behavsci).