Lenker

Arbeidet i Sense of Direction bygges på Davids utdannelse som terapeut og coach, og på hans varierte bakgrunn og lange erfaring in næringslivet.

Norge

NFAP: Norsk forening for analytisk psykologi, en forening for jungianske analytikere som er godkjent av IAAP (www.cg-jung.no)

NFP: Norsk forbund for psykoterapi; en paraplyorganisasjon (for ulike psykoterapeutiske metoder) som er medlem av European Association for Psychotherapy (EAP) (www.Psyko-terapi.no)

Andre

CG Jung Institut Zurich, Sveits (www.junginstitut.ch)

ISAP: International School for Analytical Pyschology, Zurich, Sveits (www.isapzurich.com)

EAP: European Association for Psychotherapy; en europeiske paraplyorganisasjon for ulike psykoterapeutiske retninger; de utsteder også ECP (European Certificate of Psychotherapy) (www.europsyche.org)

AGAP: Association of Graduated Analytical Pschologists; internasjonal organ for jungianske analytikere utdannet i Zurich (www.agap.info)